Disclaimer Stadler

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Stadler Service Nederland B.V. heeft deze website met grote zorg samengesteld.  Desondanks kunnen zich onvolkomenheden voordoen. Stadler Service Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze website. Aan gegevens op deze webpagina’s kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag zonder toestemming van Stadler Service Nederland B.V. worden gebruikt.

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Stadler Service Nederland B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker/gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie.